Print pagina

Vijfde jaar op rij sterke daling muskusrattenvangst

De muskusrattenvangst in het gebied van waterschap Hunze en Aa’s is voor het vijfde jaar op rij gedaald.

​In 2017 vangt het waterschap naar verwachting 3300 muskusratten. Dat is een daling van ruim 1000 ten opzichte van 2016 en positief nieuws voor de waterveiligheid. In 2012 ving het waterschap nog ruim 13.000 muskusratten. Sindsdien vangt het waterschap jaarlijks minder muskusratten en neemt de totale populatie sterk af.

Muskusrattenbeheer noodzakelijk

Het muskus- en beverrattenbeheer is noodzakelijk, omdat de dieren in dijken, oevers en kades graven. De muskus- en beverratten vormen daarom een gevaar voor onze waterveiligheid. Het doel is de muskusrattenpopulatie zo klein mogelijk te houden, zodat schade beperkt is.

Beverratten

Het aantal gevangen beverratten neemt toe. In de afgelopen vijf jaar is het aantal gevangen beverratten gestegen van 49 naar 130. Het merendeel hiervan (90%) is afkomstig uit Duitsland.
De beverrat leeft van oorsprong niet in Nederland en heeft daarom geen natuurlijke vijanden. Als grenswaterschap hebben we de landelijke taak om te voorkomen dat de beverrat verder het land in trekt en een vergelijkbaar probleem wordt zoals de muskusrat in het verleden. In het samenwerkingsverband van de vier noordelijke waterschappen leggen we contact met onze Duitse buren om dit probleem te bespreken en aan te pakken.

Volg ons op

Vijfde jaar op rij sterke daling muskusrattenvangst