Hoe klimaatbestendig zijn we?

De klimaatverandering vraagt nieuwe oplossingen om wateroverlast, droogte én hitte te voorkomen. Dit is niet alleen een taak van de waterschappen, maar ook voor de gemeenten. Door de inrichting van ruimtelijke ordening kunnen ze hierop inspelen. Uiterlijk 2019 moeten alle gemeenten in ons land weten hoe klimaatbestendig ze zijn.

Pilotgemeenten Groningen, Stadskanaal en Kompanjie

De gemeenten Groningen, Stadskanaal en de Kompanjie zijn van start met een pilot. Ze doen ervaringen op met klimaatstresstesten, zaken waar ze tegen aan lopen, wat ze nodig hebben en wat er allemaal bij komt kijken. Daarbij worden ook de stresstesten elders in het land gevolgd. Volgend jaar delen we de uitkomsten met alle gemeenten in ons gebied, zodat ook zij daar hun voordeel mee kunnen doen.

Urgentie neemt toe

Uit nieuwe wetenschappelijke inzichten van het KNMI blijkt dat de klimaatverandering zich mogelijk sneller voltrekt dan tot nu is aangenomen. Dit betekent dat we nog eerder vaker te maken krijgen met teveel of te weinig water en met hitte. De urgentie daarop voorbereid te zijn neemt daarom toe. We zijn daarom blij dat we nu gestart zijn met deze pilots in ons gebied.
 

Volg ons op

Hoe klimaatbestendig zijn we?