Print pagina

​​​Geert-Jan ten Brink kandidaat dijkgraaf

Tijdens de bestuursvergadering van 19 april is Geert-Jan ten Brink als kandidaat dijkgraaf voorgesteld. Ons bestuur stemde unaniem in met dit voorstel. Het verzoek tot benoeming gaat nu via provincie naar de Kroon. Geert Jan ten Brink volgt daarmee Alfred van Hall op, die in juli afscheid neemt.

36 reacties op vacature

Op de vacature dijkgraaf ontvingen we 36 reacties. De vertrouwenscommissie heeft met 4 kandidaten gesproken. Na drie gespreksrondes ging de voorkeur uit naar Geert-Jan ten Brink uit Annen, op dit moment burgemeester van Slochteren. Annechien ten Have, voorzitter vertrouwenscommissie: ”Ten Brink is in staat om op een gedegen wijze leiding te geven aan de toekomstige opgaven en ontwikkelingen en deze op een open en constructieve wijze te adresseren. Bovendien heeft hij in zijn eerdere functies vele contacten opgebouwd, zowel op regionaal als landelijk niveau en is in staat dit netwerk te verbreden en verder uit te bouwen.”

Nieuwe dijkgraaf per 1 augustus

Ten Brink volgt Van Hall op per 1 augustus. Hij wordt benoemd door de Kroon voor een periode van 6 jaar. Van Hall neemt afscheid omdat hij in juli 70 jaar wordt. Van Hall is al dijkgraaf sinds mei 1991, destijds bij het voormalig waterschap Eemszijlvest.


 Geert-Jan ten Brink, kandidaat dijkgraaf en nu nog burgemeester van Slochteren

Volg ons op

​​​Geert-Jan ten Brink kandidaat dijkgraaf