Print pagina

Diervriendelijk, ook waar het kan

Wij zorgen voor waterveiligheid en voor voldoende, schoon en ecologisch gezond water. Een breed takenpakket dat we zo diervriendelijk mogelijk uitvoeren. Niet alleen waar het moet, maar ook waar het kan. Hier enkele voorbeelden.

Muskusrattenbeheer

Om de veiligheid van onze dijken te garanderen en schade aan oevers te beperken, moeten we muskusratten tegenhouden. We onderzoeken nu of we het op een manier kunnen doen waarbij we zo veel mogelijk dierenleed voorkomen.

Beschermde planten en dieren

We houden bij inrichtingsprojecten rekening met de Wet natuurbescherming. Beschermde planten en dieren hinderen we zo min mogelijk tijdens ons werk. Dat geldt overigens ook bij ons dagelijkse beheer en onderhoud.

Waterleven

We werken al jaren aan een goede leefomgeving voor het waterleven. Ook voor vissen. Ze trekken door beken en stuiten daarbij op verschillende knelpunten, zoals stuwen en gemalen. Veel punten zijn visvriendelijk gemaakt, met bijvoorbeeld vistrappen.

Wilduittredeplaatsen

Als er gevaarlijke situaties zijn voor dieren zoeken we naar een oplossing. Denk aan wilduittredeplaatsen en maatregelen bij stuwen. Zetten we tijdens een hoogwatersituatie een noodberging in, dan is er ook aandacht voor de levende dieren in dit gebied.

Volg ons op

Diervriendelijk, ook waar het kan