Print pagina

Sleuven in onze onderhoudspaden: gevaarlijk

Wij zien de laatste jaren een toename van sleuven in onze onderhoudspaden. Boeren graven deze sleuven om overtollig water van hun land af te voeren. Hierdoor ontstaat schade aan het talud en kunnen onze machines beschadigen. Het graven van sleuven in onze onderhoudspaden is verboden.

Buis

Boeren mogen wel een tijdelijke buis onder het onderhoudspad aanleggen om overtollig water af te voeren. De buis moet door de boer verwijderd worden als deze niet meer nodig is. Het onderhoudspad moet dan ook hersteld worden. Hunze en Aa’s gaat strenger controleren op beschadigde onderhoudspaden. Als de paden beschadigd zijn dan verhalen wij de kosten op de veroorzakers van de schades.

Wat wel:


Buis onder het onderhoudspad om water af te voeren

Wat niet:

 
 Sleuf door het onderhoudspad. Beschadiging door uitspoeling.

Waterkwaliteit

Wij wijzen boeren erop dat water afvoeren ook gevolgen heeft voor de waterkwaliteit. Gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen komen zo in het water. Verwijder daarom de buizen zo snel mogelijk.

Volg ons op

Sleuven in onze onderhoudspaden: gevaarlijk