Ons water in jouw klas

Is schoon, veilig en voldoende water wel zo vanzelfsprekend? In de gemeente Noordenveld gaan 18 basisscholen met 2500 leerlingen aan het werk met het project Ons water in jouw klas. Rond de 100 leerkrachten zijn tijdens teamtrainingen getraind om met hun leerlingen aan de slag te gaan.

Startschot

Op woensdag 26 oktober heeft wethouder Henk Kosters het startschot op OBS De Marke in Roden gegeven. Ook in de gemeenten in het gebied van Hunze en Aa’s bieden we het programma aan scholen.
 

Waterketen

In het lesprogramma gaat het over drinkwater, afvalwater en afvalwaterzuivering. De leerlingen werken aan oplossingen om het grondwater en dus drinkwater te beschermen. Ze krijgen tips om verontreiniging te voorkomen. Zoals: gebruik liever geen bestrijdingsmiddelen en was je auto in de wasstraat. Iedereen die water gebruikt, heeft dagelijks te maken met de waterketen. Schoon water is niet vanzelfsprekend en van groot belang voor de toekomst.

Waterbewust

Met Ons water in jouw klas maken we de kinderen bewuster van water. Door te laten zien wat er nodig is voor de toekomst, want we zijn nooit klaar met ons water. En door tips te geven wat ze zelf kunnen doen. Want hoe beter we voor ons water zorgen, hoe meer we ervan kunnen genieten.

De provincie Drenthe, Drentse en Groningse gemeenten en waterschappen, Waterleidingmaatschappij Drenthe en Waterbedrijf Groningen gaan de strijd aan met chemische bestrijdingsmiddelen om onze (drink)waterbronnen te beschermen. En voor een goed milieu.

Volg ons op

Ons water in jouw klas