Print pagina

Regel een waterles en ontvang een Droppie Water stripboek

Al sinds de tachtiger jaren bestaat het stripfiguurtje Droppie Water. Er kwamen in twintig jaar tijd vier stripboekjes uit: over afvalwater, regenwater, de dijk en de natuur. Dit jaar verscheen er een nieuwe titel, de vijfde in rij. Het thema is de klimaatverandering.

Droppie Water en het klimaat

Het stripboekje Droppie Water en het klimaat is ontwikkeld door alle Nederlandse waterschappen samen met Rijkswaterstaat. In dit stripboekje kunnen basisschoolleerlingen lezen wat de waterschappen doen om te zorgen dat delen van ons land niet overstromen, maar ook niet te droog worden. De belangrijkste oplossing is: we geven het water meer ruimte.

Regel een gastles

Waterschap Hunze en Aa’s kan over de klimaatverandering een gastles geven in de klas voor de groepen 6 tot en met 8. Met foto’s en filmpjes laten wij dan zien wat wij doen in de omgeving van de school. Deze les duurt ongeveer drie kwartier. Iedere leerling krijgt na afloop het vijfde stripboekje van Droppie Water. Aanmelden kan via w.bergman@hunzeenaas.nl.

Website Droppie Water

Droppie heeft ook een website en die is helemaal vernieuwd. Er is nu een duidelijk onderscheid in Droppie thuis (spelletjes en weetjes) en Droppie op school (een digitale lesmodule). De lesmodule, Droppie Water in de klas, is voor groep 3/4, 5/6 en 7/8. Via klikplaten, lesbladen, games en proefjes leren de kinderen van alles over water. Kijk maar eens op www.droppiewater.nl.

Volg ons op

Regel een waterles en ontvang een Droppie Water stripboek