Print pagina

Project: waterberging en natuurvriendelijke oevers

Langs de kust voeren we allerlei maatregelen uit zodat vissen vanaf zee ons land in kunnen zwemmen. We hebben er vispassages gemaakt, een aalgoot, een kattenluik en voeren er visvriendelijk sluisbeheer uit. Maar daarnaast is het natuurlijk ook belangrijk om het leefgebied voor vissen in het binnenland te optimaliseren. Dit doen we in ons hele beheergebied, van Groningen tot halverwege Drenthe.
 
Direct voorbij sluizencomplex Nieuwe Statenzijl in de Westerwoldse Aa werken we aan verbetering van de kades en creëren we waterberging. Dit combineren we met de aanleg van visvriendelijke oevers. Dat kan dankzij het Waddenfonds. 
Al deze elementen laten we zien op de vismigratiedag.Volg ons op

Project: waterberging en natuurvriendelijke oevers