De vistrek is begonnen

In het voorjaar melden verschillende vissoorten zich vanuit het zoute zeewater bij de kust. Onder andere de jonge glasaal, rivierprik, stekelbaars en spiering willen het land in, om op te groeien en/of te paaien. De vistrek is in volle gang.

Van glasaal naar paling

Sommige vissen leggen tijdens de vistrek enorme afstanden af. De jonge aal bijvoorbeeld komt vanaf de Sargassozee naar Europa zwemmen. Heel bijzonder als je het jonge visje ziet. Als glasaal komen ze ons land binnen, groeien op in het zoete water en vertrekken na 10 tot 15 jaar als volwassen paling weer naar de Sargassozee om daar te paaien.

De glasaal is over een aantal jaren een paling

Obstakels

Tijdens de vistrek komen de vissen allerlei obstakels tegen, zoals stuwen, gemalen en sluizen, noodzakelijk voor het waterbeheer. Veel van deze werken zijn al visvriendelijk gemaakt. De komende jaren blijven we werken aan het bevorderen van de vismigratie en het verbeteren van het leefgebied van de vis

Vismigratiedag

Op 21 mei kunt u op verschillende plaatsen in ons gebied kennis maken met het leven van de vis en zien wat wij hiervoor doen tijdens de wereldwijde vismigratiedag

Volg ons op

De vistrek is begonnen