Nieuw beheerprogramma

Hunze en Aa's heeft voor de periode 2016-2021 een nieuw beheerprogramma vastgesteld. Dit programma met ambities en maatregelen kunt u vinden op de pagina beheerprogramma.  

Opgaven

In het beheerprogramma staat met welke ambities en maatregelen wij de ontwikkelingen en opgaven op het gebied van veiligheid, voldoende en schoon water oppakken. We spelen onder meer in op klimaatverandering en Europese normen voor schoon en gezond water. Het programma zelf is beleidsmatig van aard. De uitwerking vindt plaats via projectplannen. Uiteraard houden wij u hierover op de hoogte en zijn er verschillende voorlichtings- en inspraakmogelijkheden.

Volg ons op

Nieuw beheerprogramma