Print pagina

Maatregelen mestbassins voor schoner water

Om te voorkomen dat er in en om het oppervlaktewater problemen ontstaan, willen wij agrariërs graag adviseren over maatregelen bij mestbassins.

Voorkomen 

Door hevige regenval blijft er veel water op mestbassins liggen. Om te voorkomen dat er mest in sloten spoelt en schade aan het bassin ontstaat, adviseren wij dit water regelmatig er af te laten lopen. Ook door het afsluiten van het mestbassin voorkomen agrariërs dat door een ongelukje of vandalisme mest in de omliggende sloten en kanalen komt. De landbouwers draaien zelf voor de kosten van herstel op.

Mestlozingen op sloten

Het waterschap wil er voor zorgen dat het oppervlaktewater schoon blijft. We hebben een aantal jaren te maken gehad met mestlozingen in sloten. We concluderen dat er steeds minder mestlozingen plaatsvinden. Hunze en Aa’s doet er alles aan om die tendens vast te houden. Vandaar dat wij agrariërs adviseren om overstromingen van mestbassins in de sloten te voorkomen.


Mestbassin archief

Volg ons op

Maatregelen mestbassins voor schoner water