Print pagina

Kleirijperij voor een Brede Groene Dijk

De dijk langs de Dollard moet worden versterkt. Hunze en Aa’s kiest in plaats van een traditionele asfaltdijk voor een meer natuurlijke dijk, een Brede Groene Dijk. Hiervoor is veel klei nodig. Hunze en Aa’s wil die klei halen uit het gebied.

Klei uit de omgeving

De extra klei die we voor deze Brede Groene Dijk nodig hebben, halen we niet met tienduizenden transportbewegingen deze kant op, maar komt uit ons eigen gebied. We gaan de klei afschrapen uit de kwelders langs de Dollard. Maar we kunnen mogelijk ook het overschot aan slib uit Polder Breebaart én het baggerslib uit de haven van Delfzijl gebruiken.

Kleirijperij

Om te kijken of deze drie soorten slib geschikt zijn voor verwerking in de Brede Groene Dijk, wordt op een dijkvak van één kilometer in het gebied een kleirijperij aangelegd. In vakken worden de drie soorten slib beproefd en gerijpt tot klei. Geschikt voor de verbetering van de dijk.

Samenwerking

Dit project is een samenwerking van provincie Groningen, kweldereigenaren, Groninger Landschap, Groningen Seaports, Ecoshape en Rijkswaterstaat. De Brede Groene Dijk is onderdeel van de POV Waddenzeedijken.

Volg ons op

Kleirijperij voor een Brede Groene Dijk