Nieuwe dijkgraaf in 2017

Omdat onze dijkgraaf Alfred van Hall volgend jaar op 8 juli zeventig jaar wordt, eindigt zijn benoeming op 1 augustus 2017. De werving en selectie voor een nieuwe dijkgraaf start zaterdag 23 december.

Werving- en selectieprocedure

Vanaf zaterdag 24 december is de vacature voor een nieuwe dijkgraaf openbaar. Er komt een advertentie in het NRC, de Volkskrant en in het Dagblad van het Noorden. Daarnaast gebruiken we onze eigen website en social media. De sluitingstermijn voor reacties is 14 januari.

Afscheid Van Hall

Van Hall is per 1 januari 2000 benoemd als dijkgraaf voor Hunze en Aa’s en daarna voor twee keer zes jaar herbenoemd. De laatste herbenoeming eindigt dus op 31 december 2017. Maar, omdat hij in juli 70 wordt, krijgt hij al eerder eervol ontslag bij Koninklijk Besluit. Daarvoor was hij al dijkgraaf bij voormalig waterschap Eemszijlvest sinds. Van Hall zit de bestuursvergadering van 12 juli voor de laatste keer voor als dijkgraaf.

Volg ons op

Nieuwe dijkgraaf in 2017