Print pagina

Inrichting Ter-Wupping is klaar

De inrichting van Ter Wupping - Wessinghuizen is klaar. De afronding van dit project hebben we met naastbetrokkenen, belangstellenden en kinderen van CBS De Rank gemarkeerd. Wandelend, fietsend, te paard of met een menwagen kan iedereen nu genieten van dit prachtige gebied.

Water in Ter Wupping – Wessinghuizen

De Ruiten Aa, Mussel Aa en Oosterholtsdiepje in dit gebied meanderen weer. Overloopgebieden maken het mogelijk hier water te bergen als het nodig is. Bijvoorbeeld als het lang en hevig regent. De omgeving mag hiervan geen hinder ondervinden, daarom hebben we voor de aanliggende percelen compenserende maatregelen getroffen, zoals drainage. Ter vervanging van stuwen zijn vispassages geplaatst. 

Ook aantrekkelijk voor  de vis

Het gebied is hierdoor ook aantrekkelijker voor vissen en ander waterleven. De vissen kunnen nu verder optrekken vanuit zee naar hun leefgebieden in de beek. Hier kunnen ze zich voorplanten en veilig opgroeien. Dankzij subsidie van het Waddenfonds hebben we met dit werk het leefgebied voor vissen kunnen vergroten. Het is onderdeel van het project ‘Van Aa’s tot Zee’, waarbij we van Nieuwe Statenzijl tot en met de Ruiten Aa werken aan vismigratie. 

Natuur Netwerk Westerwolde

Het gebied is onderdeel van het Natuur Netwerk Westerwolde. Naast financiering door de partners in dit project, is er gewerkt met EUsubsidie en het Waddenfonds. Meer informatie: www.ruitenaa.nl en routekaart.

Volg ons op

Inrichting Ter-Wupping is klaar