Print pagina

Hunzeproject: kronkelende beek met gezonde visstand

Hunze en Aa’s zorgt in Oost Groningen en Noordoost Drenthe voor schoon en gezond water. Een gezonde visstand is hier een belangrijk onderdeel van. In het Hunzedal werkt het waterschap aan de uitvoering van het Hunze project. Hierbij wordt de oude beekloop hersteld door het terugbrengen van de oude meanders (kronkelingen) en het aanleggen van vispassages.

Zenderonderzoek

Wij voeren op verschillende locaties in het stroomgebied zenderonderzoek uit. Zo controleren we of de vissen na de aanleg van de vistrappen zonder problemen de Hunze kunnen opzwemmen. Voor dit onderzoek voorzien we vissen van van kleine zendertjes. Met behulp van antennes in het water worden deze vissen vervolgens gedetecteerd.
 
Er zijn antennes aan de fietsbrug bij Gieterveen gemonteerd

Zonder problemen passeren

De eerste meetgegevens laten zien dat grote aantallen windes ieder voorjaar vanuit het Zuidlaardermeer en de kanalen de Hunze optrekken. Dit doen ze om eitjes te leggen op de nieuwe drempels van stortstenen. Ook komen er soms “gasten” langs in de Hunze. Zo zwemt er sinds 2014 een winde die gezenderd is in het Peizerdiep rond in de Hunze. Ook kleinere soorten als de riviergrondel blijken zonder problemen de drempels in de beek te passeren. 
Een winde
 
In dit project werken we samen met Het Drentse Landschap, VisAdvies, visserijbedrijf Vos en de Hengelsportfederatie Groningen Drenthe.

Volg ons op

Hunzeproject: kronkelende beek met gezonde visstand