Wij zijn begonnen met maaien

Wij zijn in de eerste week van juni begonnen met maaien. Dit doen we omdat de sloten zo begroeid zijn dat het water er niet meer goed door kan.
In voorjaar en zomer groeien watergangen vol met planten en wordt het gras langs de oevers snel hoog. We maaien dit voor een goede water aan- en afvoer. Dat is belangrijk voor natuur en landbouw. 

Beschermde flora en fauna

Bij het maaien houden we rekening met de Flora- en faunawet. Onze ecoloog inventariseert de beschermde flora en fauna in het gebied en is betrokken bij de maaiplanning. Daarnaast hebben onze medewerkers een veldgids waarmee ze hun kennis over beschermde planten en dieren op peil houden. Zij kennen het gebied en doen er alles aan om broedplaatsen te ontwijken.

Om en om

Wij maaien ongeveer 7000 kilometer. De plekken die kritisch zijn voor de aan- en afvoer van water als eerste. De waterkanten doen we zoveel mogelijk om en om. Zo houden de dieren altijd een vluchtweg in het ongemaaide deel.

RTV Drenthe besteedde aandacht aan de start van het maaien met onder meer onderstaande nieuwsitem.

Volg ons op

Wij zijn begonnen met maaien