Print pagina

Drentsche Aa, belangrijke waterader

50 jaar geleden is de basis gelegd voor het Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa. Het best bewaarde beek- en esdorpenlandschap van West- Europa. Een belangrijk gebied voor ons waterbeheer.

Belangrijk stroomgebied

De Drentsche Aa is voor ons om meerdere redenen een belangrijk stroomgebied. Het biedt veel ruimte voor water als het lang en hevig regent. Daarmee kunnen we wateroverlast in bebouwd gebied voorkomen. En we kunnen hier aan onze natuurdoelen voldoen: het creëren van een prachtig leefgebied voor vissen en ander waterleven. Daarmee verbeteren we de waterkwaliteit.

Herstel

Daar waar de beek in het verleden is rechtgetrokken, is dit grotendeels hersteld. Meanders zijn weer teruggebracht in het landschap. Denk bijvoorbeeld aan het Anreeper- en Deurzerdiep, het Rolderdiep en het Zeegserloopje. Ook is er een onderdoorgang onder het Noord-Willemskanaal naar polder Lappenvoort gemaakt. Zo stroomt het Drentsche Aa water weer op natuurlijke wijze richting de stad Groningen.

Week van de Drentsche Aa

Van 29 juni t/m 5 juli is de week van de Drentsche Aa. Kijk op www.drentscheaa.nl om te zien wat Hunze en Aa’s in die week doet.

Volg ons op

Drentsche Aa, belangrijke waterader