Waarom is stemmen belangrijk?

U heeft invloed op wie er straks in het bestuur van Hunze en Aa’s zit. Zo bepaalt u mee welke keuzes het bestuur maakt. Het gaat onder meer over veiligheid, voldoende en schoon water. Vier jaar lang bepaalt het nieuwe bestuur waaraan uw belastinggeld wordt uitgegeven.

Stemmen met rood potlood

Daar waar u de vorige keer nog per post kon stemmen, moet u nu op 18 maart 2015 naar een stembureau en uw stem uit brengen met een rood stempotlood. U ontvangt hiervoor een stemoproep van uw gemeente. 

Op wie kunt u stemmen 

Acht partijen hebben zich aangemeld voor de waterschapsverkiezingen bij Hunze en Aa's. In de verkiezingskrant stellen zij zich aan u voor (vanaf 16 februari via deze site beschikbaar). De deelnemende partijen zijn:
  • 50 plus
  • PvdA
  • Partij voor de Dieren
  • VVD
  • Water Natuurlijk
  • Algemene Waterschapspartij
  • Christen Unie
  • CDA

Stemhulp

Weet u nog niet op welke partij u wilt stemmen? Kieskompas helpt u bij uw keuze aan de hand van stellingen over de belangrijkste onderwerpen van Hunze en Aa’s. U wordt in het politieke landschap geplaatst tussen alle deelnemende partijen. Met één muisklik kunt u uw mening vergelijken met de standpunten van de deelnemende partijen. Ieder standpunt wordt gemotiveerd met een tekst uit het verkiezingsprogramma. Zo is het Kieskompas volledig transparant.
Vul het in op www.kieskompas.nl

Volg ons op

Waarom is stemmen belangrijk?