Print pagina

Gebruik kieskompas om een keuze te maken

Vindt u het lastig om een keuze te maken tussen de verschillende partijen, gebruik dan de stemhulp Kieskompas.

Stellingen

Kieskompas helpt u een gedegen keuze te maken aan de hand van dertig stellingen over de belangrijkste onderwerpen ons waterschap. Uw reactie op de stellingen wordt vergeleken met de standpunten van de partijen. Zo ziet u in één oogopslag met welke partij u het meeste raakvlak heeft.

Transparant

Met één muisklik kunt u uw mening vergelijken met de standpunten van de deelnemende partijen. Ieder standpunt wordt gemotiveerd met een tekst uit de verkiezingsprogramma's. Zo is het Kieskompas volledig transparant.
Vul het in op www.kieskompas.nl

Volg ons op

Gebruik kieskompas om een keuze te maken