Prachtig educatief jaar

Het afgelopen jaar was een prachtig jaar op educatief gebied. We ontmoetten veel enthousiaste leerlingen en leerkrachten tijdens uiteenlopende activiteiten op diverse plekken. Telkens met dezelfde intentie: leerlingen vertellen wat water doet, wat water met ons doet en wat het waterschap met het water doet.

Gastlessen en excursies

We gaven veel gastlessen het afgelopen jaar. Dat ging dan onder meer over de Waterwasmachine (hoe maken wij water weer schoon?), WaterSpaarders (hoe kan je water besparen?) en de Kerstvloed (zijn onze dijken veilig genoeg?). Maar we namen de leerlingen ook mee naar onze zuiveringen, gemaal Rozema in Termunterzijl, de sluis in Nieuwe Statenzijl en naar de slootkant om waterleven te bestuderen.

Samenwerking

Voor een aantal activiteiten zochten we de samenwerking met anderen. Het Wandelen voor Water organiseerden we met AMREF Flying Doctors, met waterschap Noorderzijlvest ontwikkelden we een educatieproject rondom de film De Kerstvloed en in de Geoweek dat door het KNAG* georganiseerd werd, gingen we landmeten met jongeren.

Gratis

Dit is slechts een greep uit de activiteiten van het afgelopen jaar. Veel van ons educatie-aanbod is terug te vinden op onze website. Onze lessen en excursies zijn altijd gratis. Wij vinden het belangrijk om leerlingen waterbewust te maken. Want leven in een delta is mogelijk, maar niet vanzelfsprekend.

* Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap

Volg ons op

Prachtig educatief jaar