Print pagina

Muskusrattenbeheer: onder controle

Sinds 2011 voeren wij muskusrattenbeheer uit in ons Groningse gebied. Sindsdien werken we hard om de overlast van muskusratten onder controle te krijgen. De afgelopen jaren hebben we grote stappen gemaakt. En we gaan door, want in 2017 moeten we ons hele gebied onder controle hebben. Onze muskusrattenbeheerders blijven daar hard aan werken.

Wanneer onder controle?

Als er in een gebied zo weinig muskusratten zijn dat schade beperkt blijft, dan hebben we een gebied onder controle. Dat is bij een vangst van één muskusrat per zeven kilometer watergang. In Drenthe is dit al jaren zo. Op de kaarten hieronder ziet u welke stappen wij de afgelopen jaren hebben gemaakt.

Waarom muskusrattenbeheer?

Muskusrattenbeheer is nodig omdat deze diersoort veel schade aanricht. Door het graven van gangen in taluds is de muskusrat een bedreiging voor onze dijken, waterwerken en de wegen in ons gebied. We moeten de populatie muskusratten zo klein mogelijk houden voor uw veiligheid.
Volg ons op

Muskusrattenbeheer: onder controle