Print pagina

Hoe wilt u de volgende keer geïnformeerd worden?

Dat vragen wij ons af nu we bezig zijn met de evaluatie van de verkiezingen. Het opkomstpercentage was verhoudingsgewijs gelijk aan andere verkiezingsjaren. Terwijl we voor de communicatie rondom de verkiezingen bewust een minimaal budget hadden. Maar, wat vond u ervan?

We vragen u onderstaande enquête in te vullen. Het zijn vragen gericht op de communicatie rondom de verkiezingen? Wat heeft u er dit jaar van gezien en wat zou u er in de toekomst van willen zien? Onder alle binnengekomen reacties verloten we vijf toolkits inclusief zaklamp!

NAAR DE ENQUÊTE >>Volg ons op

Hoe wilt u de volgende keer geïnformeerd worden?