Print pagina

Excursie Oude Weer: ruimte voor water

De aanpassingen aan de Hunze bij Oude Weer (Gasselternijveen) zijn klaar. De natuur kan zich ontwikkelen en het water heeft er de ruimte z’n eigen weg te gaan. Vrijdag 28 november openen we het gebied met een excursie.

Excursie

Belangstellenden zijn welkom bij deze officiële opening van het gebied Oude Weer. Om 10.00 uur is er een officieel moment bij molen De Juffer, Hunzelaan 1a in Gasselternijveen, waarna we onder begeleiding te voet het gebied in gaan. Rond 12.00 uur sluiten we af met een kom soep.

Gezond beeksysteem

Al jaren werken we aan de middenloop van de Hunze. In etappes wordt de beek aangepast naar zijn natuurlijke loop. Door hermeandering van de Hunze realiseren we een gezond beeksysteem met overstromingsvlakten en vrije vismigratie. Er ontstaat meer ruimte voor water. Dit is met name van belang in natte perioden. 

Dankzij samenwerking en subsidie

In dit project werkten we nauw samen met Stichting Het Drents Landschap, provincie Drenthe en gemeente Aa en Hunze. Het is uitgevoerd met EU-POP subsidie van de provincie Drenthe, een bijdrage uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) en een KRW-synergie bijdrage.
Belangstellenden kunnen zich aanmelden via i.ackermann@hunzeenaas.nl of(0598) 69 38 46.
Volg ons op

Excursie Oude Weer: ruimte voor water