Print pagina

Waterschappen op weg naar fusie

Het komende jaar wordt een mogelijke fusie tussen de waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest verkend. Nadat het algemeen bestuur van Hunze en Aa’s eerder al deze wens uitsprak, heeft het algemeen bestuur van Noorderzijlvest hier afgelopen woensdagavond over beslist.
 
Onze dijkgraaf Alfred van Hall: “Een bijzondere avond. Samen verkennen. Positie burger staat naast financiële aspecten centraal. Kansen benutten vanuit eigen kracht. Eerst criteria en kaders goed vastleggen. Positieve grondhouding waarmee we elkaar zullen benaderen.”

De verkenning naar een mogelijke fusie vindt plaats onder regie van de dagelijks besturen. Na de waterschapsverkiezingen in 2015  besluiten de nieuwe algemeen besturen of daadwerkelijk wordt gefuseerd.
 


Volg ons op

Waterschappen op weg naar fusie