Print pagina

U kunt ons beheerprogramma inzien

Het Ontwerp Beheerprogramma 2016-2021 ligt van 22 december 2014 tot 16 februari 2015 ter inzage. U kunt dit inzien en er op reageren.
 
In het beheerprogramma staat met welke ambities wij ons werk op het gebied van veiligheid, voldoende water en schoon en gezond water willen oppakken. Het is het beleid in hoofdlijnen. De uitwerking daarvan gebeurt in projectplannen. Hiervoor organiseren we afzonderlijke voorlichtings- en inspraakmogelijkheden.
 

Gedegen voorbereiding

We spraken uitgebreid met betrokkenen en belangstellenden in ons gebied. Daarnaast is reactie gevraagd aan provincies, gemeenten en belangengroepen. Deze reacties zijn meegenomen in dit Ontwerp Beheerprogramma. 

Traject vaststelling beheerprogramma

Omdat ons huidige beheerplan tot eind 2015 loopt, werken we voor de periode 2016-2021 aan een nieuw beheerprogramma. Na het voorontwerp ligt nu het ontwerp ter inzage. Iedereen kan hier formeel op reageren. Uiteindelijk stelt ons algemeen bestuur het beheerprogramma eind 2015 vast.
 
Kijk op  www.hunzeenaas.nl/beheerprogramma om het Ontwerp Beheerprogramma te zien.

Volg ons op

U kunt ons beheerprogramma inzien