Print pagina

Hoogwater: dijkdoorgangen sluiten mogelijk

Vrijdag 19 december verwachten we rond 21.20 uur een waterstand van 2.60 meter boven NAP bij onze kust van Delfzijl tot Nieuwe Statenzijl. Bij een waterstand van 3.00 meter boven NAP sluiten we de dijkdoorgangen (coupures) in Delfzijl. We zijn alert.

Door de dijkdoorgangen te sluiten, houden we het water buiten de bewoonde wereld. In de loop van de dag volgt een nieuwe voorspelling, dan weten we of de dijkdoorgangen vanavond sluiten. Dit doen we samen met waterschap Noorderzijlvest. Er wordt geen dijkbewaking ingesteld, dat gebeurt pas bij een waterstand van 3.80 meter boven NAP. Zaterdag 20 december wordt ook weer hoogwater verwacht.
Gesloten dijkdoorgang bij Delfzijl (archieffoto)

Waardoor hoogwater?

Door een lagedrukgebied bij IJsland stuwt de wind het water op tussen Groot-Brittannië en Noord-Duitsland. Van dat hoogwater hebben wij last bij onze kust.
Vanavond volgt een update op deze site. Volg @hunzeenaas om dicht op ons nieuws te zitten.

Volg ons op

Hoogwater: dijkdoorgangen sluiten mogelijk