Print pagina

Fusie noordelijke waterlaboratoria akkoord

De fusie tussen het laboratorium van Hunze en Aa’s en het laboratorium WLN is door alle besturen goedgekeurd. Er komt vanaf 1 januari 2015 één groot laboratorium dat Noordoost Nederland bedient: het WaterKwaliteitsCentrum (WKC). In de komende maanden zetten we de laatste puntjes op de i. Binnen dit nieuwe noordelijke onderzoekscentrum bundelen we specialistische kennis en expertise en pakken we technologische ontwikkelingen makkelijker op. Daarnaast levert de fusie voor alle partijen een groot financieel voordeel op.

Gemakkelijker

Ontwikkelingen in de labwereld volgen elkaar steeds sneller op. Zo heeft automatisering een behoorlijke vlucht genomen en zijn werkzaamheden meer gerobotiseerd. Voor relatief kleine laboratoria zijn die ontwikkelingen moeilijk bij te houden. Daar heb je schaalvergroting voor nodig. Vanuit die noodzaak is het initiatief tot een fusie ontstaan. Samen is het nu eenmaal gemakkelijker om innovaties op te pakken en technologische ontwikkelingen te blijven volgen.

Moederorganisaties WKC

Het WKC is een fusie van WLN, het gezamenlijke laboratorium van Waterbedrijf Groningen en Waterleiding Maatschappij Drenthe en het laboratorium van Hunze en Aa’s. Dat lab werkt ook voor waterschap Noorderzijlvest. Het WKC komt in Glimmen op de huidige locatie van WLN. 


Het aankomende WKC in Glimmen


Volg ons op

Fusie noordelijke waterlaboratoria akkoord