Dijkinspectie vanaf nu digitaal

Dit jaar voeren wij voor het eerst de dijkinspectie digitaal uit. Onze dijkinspecteurs gaan er op 21, 22 en 23 oktober op uit met een iPad. Wij hebben zelf een app ontwikkeld voor de digitale inspectie. 

Minder tijd

Door de dijkinspectie te digitaliseren zijn we veel minder tijd kwijt met het verwerken van de informatie die we uit al onze dijken halen. Pen en papier laten we hiervoor definitief achter ons. In totaal hebben wij 850 kilometer aan dijken in ons gebied liggen, die we jaarlijks twee keer controleren.

Topvorm

Hoewel de dijken in ons gebied goed op orde zijn, is de najaarsinspectie er op gericht om kleine schades waar te nemen. Door deze schades direct te repareren, houden we onze dijken in topvorm. Bovendien kunnen we per dijk direct op kantoor de geconstateerde gebreken zien. Dit is vooral bij hoogwatersituaties belangrijk omdat herstelacties dan direct worden opgepakt.

 Dijkinspectie 430.jpg 

 

 

Volg ons op

Dijkinspectie vanaf nu digitaal