Vaarseizoen van start

Op 1 mei is het vaarseizoen van start gegaan. In ons gebied liggen meerdere waterwegen die geschikt zijn voor pleziervaart. Het is onze taak om deze vaarwegen op diepte te houden, de beschoeiingen te onderhouden en de kanten te maaien. Wij vragen vaarrecreanten zuinig om te gaan met het water en de bermen.

Informatie

Veel informatie over varen kunt u vinden op de websites van de Provincie Drenthe en Provincie Groningen en in de meest recente uitgave van de ANWB Wateratlas. Welke informatie over varen mist u op onze website? Suggesties zien we graag via communicatie@hunzeenaas.nl. 

Volg ons op

Vaarseizoen van start