Kades Veendiep weer veilig

De kades van het Veendiep zijn weer veilig. Het verbeterproject is in april afgesloten met een openingsexcursie. Ruim tachtig belangstellenden konden met eigen ogen zien hoeveel werk er is verzet om het gebied rondom het Veendiep veiliger én aantrekkelijker te maken.

Geschikt voor recreatievaart

Het unieke van dit project is dat meerdere werken van gemeente en waterschap zijn samengevoegd. De kaden zijn versterkt en op hoogte gebracht. Daar waar kan, liggen natuurvriendelijke oevers. Het Veendiep is gebaggerd en bruggen zijn opgehoogd, zodat het weer geschikt is voor recreatievaart. De jachthaven is aangepakt, er zijn wandelpaden en een kanosteiger aangebracht. En tot slot is de historie in beeld gebracht bij de restanten van gemaal De Klieve.

Overdracht eigendom en onderhoud

Bestuurslid Helmer van der Wal: ‘Wij zijn ontzettend trots op dit verbeterproject, waarbij we samen met de gemeente zoveel in één project hebben kunnen realiseren. Het onderhoud en eigendom gaat nu over van gemeente naar waterschap en daar zijn we erg blij mee.’


Onder grote belangstelling sloot Helmer van de Wal het project af
 

Volg ons op

Kades Veendiep weer veilig