Dijkbewakingsoefening zeedijk

Op vrijdag 27 september hebben wij de zeedijk gecontroleerd. Het ging om een oefening die jaarlijks plaatsvindt. Met ongeveer dertig buitendienstmedewerkers inspecteerden we de zeedijk en de gemalen en sluizen in de zeedijk.

Voorbereiding stormseizoen

We oefenen het bewaken van de zeedijk, zodat we bij hoogwater op zee precies weten wat we moeten doen. Onze medewerkers worden getraind om tijdens hoogwater situaties goed te kunnen blijven waarnemen. Als er iets afwijkends gebeurt nemen we direct maatregelen. Zo bereiden we ons voor op het stormseizoen dat op 1 oktober begint.

Oefenen in avonduren

Iedere dijkbewakingsploeg inspecteert zijn dijktraject. Daarnaast oefenen we de bediening van de gemalen en sluizen zoals we dat uitvoeren bij hoogwater situaties. We werken volgens ons calamiteitenplan: de leidraad waarin precies omschreven staat wat we in dergelijke situaties moeten doen. Ervaring leert dat dijkbewaking bij storm en hoogwater vaak ’s nachts plaatsvindt. Daarom oefenen we in de avonduren.

Onze zeedijk is 27 kilometer lang en loopt van Delfzijl naar Nieuwe Statenzijl.
 

Volg ons op

Dijkbewakingsoefening zeedijk