Campagne voor zelfredzaamheid

Op 23 september lanceert de Veiligheidsregio Groningen samen met deelnemende organisaties een publiekscampagne voor de inwoners van Groningen over zelfredzaamheid. Het doel is om alle Groningers bewuster te maken van risico’s in de woonomgeving. De waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s zijn partners binnen de Veiligheidsregio.

Risicowijzer

Alle risico’s staan beschreven in de hernieuwde digitale risicowijzer op de site van de Veiligheidsregio. Daarnaast ontvangen alle inwoners van de provincie Groningen per post een handzame instructiekaart. Daarin staan alle risico’s, waaronder watercalamiteiten opgesomd en wat je zou moeten doen om jezelf en anderen in veiligheid te brengen. Via social media en radiospotjes krijgen bepaalde onderwerpen speciale aandacht. Het gaat om de risico’s op overstroming, aardbeving, brand en uitval van gas, licht en water.

Campagne

De campagne is een vervolg op de succesvolle risicocommunicatie campagne “Je hebt meer in huis dan je denkt’ uit 2010. Daar lag het accent op de aanschaf van onderdelen van het ‘noodpakket’. De nieuwe campagne richt zich op de zelfredzaamheid van onze inwoners.

Deelnemende organisaties

Groninger gemeenten, provincie Groningen, de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s, GGD Groningen, Regionale Brandweer
 

Volg ons op

Campagne voor zelfredzaamheid