November 2013

Investeren in veiligheid


Wij investeren in veiligheid. We steken miljoenen in het versterken van kades en dijken en de opvang van grote hoeveelheden water. Lees meer 
________________________________________________________________

Ik onderzoek water

Op de website ikonderzoekwater.nl kunnen examenleerlingen van havo of vwo een opdracht kiezen met als thema water. Lees meer
_________________________________________________________________

Aanpassing beverrattenbeheer


Wij stellen vanaf deze maand strengere regels aan het vangen van beverratten. Met aanscherpen van de regels zorgen we ervoor dat we niet per ongeluk andere dieren doden. Lees meer
_________________________________________________________________

Nieuwe Statenzijl geen barrière


Sluis Nieuwe Statenzijl is niet langer een barrière voor vissen. Daar waar vissen voorheen werden geblokkeerd door de sluis, kunnen ze nu langs de sluis zwemmen. Lees meer
 ________________________________________________________________

Oefening hoogwatersituaties


Op 7 en 8 november hebben we  geoefend met verschillende hoogwatersituaties. Dat doen we om goed voorbereid te zijn op dreigende situaties. Lees meer 
 ________________________________________________________________

Tip: excursie Torenveen

Stichting Het Drentse Landschap houdt op zondag 10 november om 10.00 uur een wandelexcursie door het heringerichte natuurgebied Torenveen. Lees meer
 
 

Volg ons op

November 2013