Oefening hoogwatersituaties

Op 7 en 8 november hebben we  geoefend met verschillende hoogwatersituaties. Dat doen we om goed voorbereid te zijn op dreigende situaties zoals in januari 2012. Tijdens de oefensituaties checken we of de protocollen kloppen die we hanteren. Dat is belangrijk als het water in ons gebied tot uitzonderlijke hoogte komt.

Drie oefenscenario’s

We oefenden :
• aanleggen van kwelschermen, inspecteren van dijkvervormingen en het vullen en leggen van zandzakken
• de voorbereidingen bij de inzet van waterbergingsgebieden
• het vasthouden van water in de sloten. Dan zetten we de stuwen handmatig omhoog, zodat het water niet verder stroomt. Zo voorkomen we dat er teveel water naar de hoofdkanalen stroomt.

Kwelschermen leggen (foto: Marcel Lameijer)

Samenwerking

Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest  hebben elk geoefend  in hun eigen werkgebied.  Nauwe samenwerking zorgt ervoor dat we elkaar bij een reele hoogwatersituatie goed kunnen ondersteunen.

Volg ons op

Oefening hoogwatersituaties