Investeren in veiligheid

Wij investeren in veiligheid. We steken miljoenen in het versterken van kades en dijken en de opvang van grote hoeveelheden water. Ook de komende jaren is dit nog het geval. Alleen zo kunnen wij uw veiligheid garanderen.

Voorkomen van overstroming

Na de wateroverlast van 1998 werd duidelijk wat we moesten verbeteren. We verhogen en versterken onze dijken. Daarnaast zorgen we ervoor dat we overtollig water kwijt kunnen als het nodig is. Zoals in januari 2012, toen het lang en hevig regende. We richten waterbergingsgebieden in en creëren ruimte rondom de beken, zodat deze mogen ‘overlopen’. Zo voorkomen we overstromingen. 

Uitvoering in etappes

Omdat uw veiligheid absoluut niet in het geding is, gaat de uitvoering in etappes. We combineren het werk zoveel mogelijk met andere werkzaamheden om kosten te besparen. Bekijk de huidige werkzaamheden op de pagina Werk in uitvoering

Droge Voeten 2050

Ons werk is nooit af, gezien ontwikkelingen zoals klimaatwijziging. In het project Droge Voeten 2050 kijken we samen met provincies en betrokkenen naar de situatie op langere termijn. Mogelijk komen daar projecten uit voor de toekomst.

Volg ons op

Investeren in veiligheid