Ik onderzoek water

Op de website ikonderzoekwater.nl kunnen examenleerlingen van de havo of vwo een opdracht kiezen met als thema water. Ook Hunze en Aa's heeft enkele opdrachten aangeleverd.


Profielwerkstuk

Havo- en vwo-leerlingen moeten een profielwerkstuk maken tijdens hun examenjaar. Dit werkstuk wordt gezien als de meesterproef van de middelbare school. Scholieren laten zien wat ze geleerd hebben en wat ze kunnen.

Enthousiasmeren

Leerlingen mogen zelf een onderwerp kiezen en onderzoeksvragen formuleren. Om ze een handje te helpen en te enthousiasmeren voor het thema water is er de website ikonderzoekwater.nl.

Opdrachten Hunze en Aa's

Op de website staan tal van opdrachten afkomstig van onder meer gemeenten, drinkwaterbedrijven en waterschappen. Ook wij leverden een aantal opdrachten aan. Dit schooljaar begeleiden wij dan ook vijf profielwerkstukken.

Onderwerpen

De onderwerpen die de leerlingen kozen zijn:
- onderzoek naar extreme plantengroei in vijvers
- onderzoek naar zout dat vanuit zee het land binnendringt
- onderzoek naar verminderen waterverbruik
- onderzoek naar het leven in een Delta
- onderzoek waterkwaliteit in zwemplas

Planning

De meeste leerlingen hebben inmiddels hun keuze gemaakt en kunnen aan de slag. Voor 1 maart 2014 presenteren ze hun eindresultaat.

Volg ons op

Ik onderzoek water