Print pagina

Nieuwe Statenzijl niet langer een barrière voor vissen

Sluis Nieuwe Statenzijl is niet langer een barrière voor vissen. Daar waar vissen voorheen werden geblokkeerd door de sluis, kunnen ze nu met een innovatief systeem langs de sluis zwemmen. Dit is van groot belang voor het leefgebied van vissen. Zij kunnen nu hun opgroei- en/of paaigebied bereiken.

Mijlpaal

De opening is een mijlpaal in het project ‘Tussen Wad en Westerwoldse Aa’. Waarmee wij ons, mede dankzij subsidies van het Waddenfonds en Rijkswaterstaat, inzetten voor het leefgebied van vissen. We vergroten het gebied door oplossingen te creëren voor barrières als gemalen, sluizen en stuwen waar vissen normaalgesproken niet langs kunnen. Daarnaast leggen we visvriendelijke oevers aan, waar ze kunnen paaien

Vis - zoals paling - zwemt tot bovenop de dijk. Daarna glijden ze de Westerwoldse Aa in. 

 

Volg ons op

Nieuwe Statenzijl niet langer een barrière voor vissen