Maaiseizoen is gestart

maaien afbeelding - 430.jpg
Tussen mei en november voeren we onderhoud uit aan de sloten in ons gebied. We doen dit om de aan- en afvoer van water in het gebied te garanderen.

In voorjaar en zomer groeien watergangen vol met planten en wordt het gras langs de oevers snel hoog. We maaien dit voor een goede water aan- en afvoer. Dat is belangrijk voor natuur en landbouw. 

Wat merkt u van ons onderhoud?

1. Onderhoudspad
Begroeiing houden we kort om het zo begaanbaar te houden voor onze machines (tractors). Dit is voor de veiligheid van de chauffeurs. Bijkomend voordeel: onkruid krijgt minder kans om zaad te vormen waardoor boeren er minder last van hebben.
2. Het talud
Het talud laten we voor een groot deel staan omdat dieren en planten het er goed in doen. Begroeiing onder op het talud levert geen problemen op voor wateraanvoer en waterafvoer.
3. Natte profiel (deel waar water in staat)
Dit moet in de winter schoon zijn om water goed af te voeren. In de zomer moet er een geul zijn om het water af te voeren bij hevige regenbuien. De ondiepe zijkanten maaien we in de winter aan één kant niet om zo ruimte te geven aan waterplanten en waterdieren.

Bent u boer? 

We hebben niet overal onderhoudspaden liggen. In een aantal gebieden liggen de landbouwpercelen direct aan de watergang. Deze watergangen hebben wij vaak in herfstonderhoud. Als de vruchten van het land zijn, maaien wij hier het talud. Dit blijft zo. Wel snappen wij dat u geen last van onkruiden wilt hebben die op het talud staan. U heeft daarbij de mogelijkheid de bovenkant van het talud te maaien. Als maat gebruiken wij hiervoor een halve meter. Het maaien van het hele talud in het groeiseizoen is ongewenst, omdat u dan het risico loopt allerlei (beschermde) planten- en diersoorten uit te maaien.

 

Volg ons op

Maaiseizoen is gestart