Print pagina

Bever en boer weer vrienden bij Valthermond

De belangenstrijd tussen boer en bever bij Valthermond, lijkt gestreden. Hunze en Aa’s en het Drentse Landschap hebben samen met de boer een oplossing gevonden voor het 'damprobleem'. Bever en boer zijn blij.

Veilig wonen

Om er verzekerd van te zijn dat de ingang van de burcht onder water bleef staan, bouwde de bever een dam in een sloot bij Valthermond. Daardoor kwam het water hoog te staan. Maar te hoog voor het aangrenzende landbouwperceel. De boer had last van het water en kon niet meer met zijn werktuig op het land. De dam is daarop verwijderd, maar de bever bouwde een nieuwe. Er is nu een oplossing gevonden waardoor de bever veilig kan blijven wonen in Valthermond en de boer geen last meer heeft van het hoge water: een bevervriendelijke afvoerbuis.  


De bever gespot in ons gebied

Mondjesmaat afvoeren

Een buis die door de dam geplaatst is, zorgt ervoor dat mondjesmaat water wordt afgevoerd. De dam verliest niet z’n functie, want de ingang van de burcht blijft onder water staan. En de boer heeft geen last meer van teveel water op zijn perceel.
 

De bevervriendelijke afvoerbuis

De bever in Drenthe

De bever is door het Drentse Landschap op verschillende plekken in Drenthe uitgezet als onderdeel van natuurontwikkelingsprojecten. Bevers leveren een belangrijke bijdrage aan het ontstaan van een natuurlijk beekdal. Daardoor ontstaat er meer variatie in flora en fauna

Volg ons op

Bever en boer weer vrienden bij Valthermond