Print pagina

Wat betekent de vorst voor ons?

De periode van strenge vorst ligt achter ons. Een tijd waarin veel mensen schaatsplezier hebben gehad. Maar wat betekent de vorst voor ons werk? Als de watertemperatuur te laag wordt, moeten sommige werkzaamheden stoppen.

Baggeren

Zo zijn wij vanaf halverwege januari gestopt met baggerwerkzaamheden. In de modderlaag leeft diverse fauna. Waterinsecten, mosselen, amfibiesoorten zoals de groene kikker, maar ook enkele vissoorten, zoals de zilt. Deze dieren zijn koudbloedig en worden traag als de temperatuur van het water daalt. Als de dieren door het baggeren op de wal terechtkomen, dan is dat een te grote temperatuurschok. Bovendien kunnen zij niet meer terug kruipen, vanwege de traagheid.
groene kikker klein.jpg
De groene kikke

Flora en Fauna

Baggeren draagt bij aan goede waterafvoer en wateraanvoer. Maar het heeft ook een positief effect op de waterkwaliteit. De Flora- en faunawet bepaalt in welke periode wij mogen baggeren.

Volg ons op

Wat betekent de vorst voor ons?