Een 'groene dijk' langs de Dollard

De deskundigen waren unaniem: een Groene Dollard Dijk is haalbaar. Deze groene dijk is net zo veilig als een dijk met asfaltbekleding en bovendien mooier én duurzamer.
 
Omdat de huidige dijk langs de Dollard niet voldoet aan de normen voor de toekomst, moet deze op termijn aangepast worden. Met internationale partners en deskundigen is tijdens het symposium ‘Groene Dollard Dijk’ gesproken over de manier waarop dit gerealiseerd moet worden.

Alternatief

Waterschap Hunze en Aa’s doet al een tijdje onderzoek naar de mogelijkheden van een groene dijk. Dat is een dijk met een flauw talud en grasbekleding. Het is een alternatief voor de traditionele manier van dijkversterking met asfalt of basaltblokken. Naast het beoordelen van de technische haalbaarheid onderzoeken we hoe we deze dijk kunnen realiseren met slib uit de Dollard. De uitvoering van dit plan is over ongeveer tien jaar gepland.

Partners

Partners in dit onderzoek zijn het Deltaprogramma Waddengebied, Deltares, WUR en Rijkswaterstaat

Volg ons op

Een 'groene dijk' langs de Dollard