Wees alert op mestbassins

​In een korte periode is op meerdere plaatsen de afsluiter van mestbassins gestolen. De gevolgen voor het milieu zijn enorm. Wij verzoeken landbouwers alert te zijn op hun mestbassin. En ziet u iets verdachts bij zo’n bassin, meld dit dan bij de politie.

Mest verspreidt zich snel

Als de afsluiter van een mestbassin verwijderd is, stroomt de mest eruit in naastliggende sloten. De mest vermengt zich met het water en stroomt naar het beken- en/of kanalenstelsel, met vissterfte als gevolg.

Snelle actie voorkomt vissterfte

Het is belangrijk dat er zo snel mogelijk actie ondernomen wordt, als de mest het bassin uit stroomt. Nog beter is te voorkomen dat de afsluiters eraf gehaald worden. 

Diefstal

Vermoedelijk worden de afsluiters gestolen. De opbrengst van zo'n afsluiter is echter minimaal. Ziet u iets verdachts bij een mestbassin, meld dit bij de politie. Ziet u mest uit een mestbassin stromen, bel dan direct het waterschap.
 

Een mestbassin bij Oude Pekela liep leeg 
 

Hier liep de mest via een fietspad een sloot in. Het oppervlaktewater was vervolgens ernstig vervuild

Volg ons op

Wees alert op mestbassins