Ter Wisch in uitvoering

Tussen Sellingen en Ter Apel werken we aan een ecologische verbindingszone. Een schakel die ontbrak in de ecologische lijn tussen het Bargerveen en de Dollard. Over een paar maanden kunnen we ook dit traject natuurvriendelijk overbruggen.

Rustgebieden voor dieren

We kunnen er drie kilometer natuurvriendelijke oever realiseren, de drie aanwezige stuwen worden voorzien van vistrappen en langs het traject komen drie ‘stapstenen’. Dit zijn rustgebieden voor langstrekkende dieren. Zo ontstaat er een mooie ecologische verbindingszone.

Natuur en landbouw gescheiden

Tussen het landbouwgebied en de ecologische verbindingszone komt een maaipad. Een pad waarmee het gebied goed bereikbaar is voor onderhoudswerkzaamheden. Dit pad scheidt de natuur van de landbouwpercelen. 

Contouren al zichtbaar

De uitvoering is in volle gang. De contouren van de natuurvriendelijke oevers zijn al zichtbaar. We verwachten het werk voor 1 april af te ronden

De contouren zijn al zichtbaar

Volg ons op

Ter Wisch in uitvoering