Renovatie Zuidlaardervaart

In samenwerking met de gemeente Tynaarlo, is Hunze en Aa's begonnen met de renovatie van de Zuidlaardervaart. De werkzaamheden bestaan uit baggeren en het plaatsen van damwanden en beschoeiingen.

Veiligheid

Het baggeren is nodig om de doorstroming van het water te verbeteren. Bovendien heeft het een positieve invloed op de waterkwaliteit.  De gemeente Tynaarlo vervangt de beschoeiing aan de Hunzeweg voor een stalen damwand. Aan de polderzijde wordt de houten beschoeiing vervangen. Zo maken we de kade sterker en vergroten we de veiligheid.  

Hinder tijdens werkzaamheden

Tijdens de werkzaamheden ondervinden het scheepvaartverkeer en de fietsers enige hinder. Op de Hunzeweg is een tijdelijke uitrit gerealiseerd, om materiaal en machines aan en af te voeren. Vanaf medio mei kan men weer volop gebruik maken van de Zuidlaardervaart en de hoogholtjes over de Zuidlaardervaart.Volg ons op

Renovatie Zuidlaardervaart