Wij sparen water

Het is nu erg droog en de laatste tijd is er weinig regen gevallen. De regen die valt, houden we vast in het Eemskanaal, Winschoterdiep en Westerwoldse Aa.. Dit doen we omdat we bij droogte geen water willen aanvoeren uit het IJsselmeer. Door het sparen van dit water, is de waterstand hoger dan normaal. Er verdampt ook weinig water, de natuur heeft niet veel nodig en er staan geen gewassen op het land.

Wel spuien

Wel moeten wij regelmatig spuien bij Delfzijl en Nieuwe Statenzijl. Dan stroomt het water bij laag tij naar zee. Dit doen we om de kanalen door te spoelen en zo het zoute water dat door de sluizen ons gebied binnenkomt weer naar buiten te krijgen. Zo voorkomen we verzilting (toename zoutgehalte) in ons gebied.


Water staat hoger dan normaal in de Westerwoldse Aa; wij sparen er water

Volg ons op

Wij sparen water