5,5 miljoen voor vismigratie

Wij krijgen € 5.459.000 van het Waddenfonds om vismigratieknelpunten op te  lossen in het Westerwoldegebied. Zo werken we aan het voortbestaan van vissen.  Door stuwen weg te nemen en vistrappen te maken, kunnen vissen weer vrij zwemmen tussen de Waddenzee en het beeksysteem van de Westerwoldse Aa. Ook verbeteren we het leefgebied door het laten kronkelen van de beken.

Zout en zoet water

Vissen, zoals paling, rivierprik en driedoornige stekelbaars, leven in zoet én in zout water. Ze worden daarin echter beperkt door inpoldering en het bouwen van sluizen en stuwen. Terwijl vrijheid van groot belang is. Ze planten zich voort of groeien op in de beken, zoals langs de oevers van de Westerwoldse Aa.

Cruciale schakels

We zijn al jaren bezig om knelpunten op te heffen. Er ontbreken echter nog een aantal cruciale schakels. Met de toegekende subsidie uit het Waddenfonds maken we ook die onderdelen visvriendelijk.

 
Dit is een project van waterschap Hunze en Aa’s in samenwerking met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Provincie Groningen, DLG, de gemeenten Vlagtwedde, Bellingwedde en Stadskanaal en de Hengelsportfederatie Groningen Drenthe.

Volg ons op

5,5 miljoen voor vismigratie