Wij maken ons eigen aardgas

​Op de rioolwaterzuivering in Assen gaat jaarlijks ruim 100.000 kuub biogas de lucht in en dat is zonde. Daarom zetten we dit biogas om in aardgas wat rechtstreeks op het lagedruknet kan worden gezet. Een bijzonder innovatief project bij Hunze en Aa’s.

Veel biogas

Tijdens het zuiveringsproces ontstaat biogas. Dit gebruiken we voor onze eigen WKK (warmtekrachtkoppeling). Het aanbod biogas is vaak groter dan de WKK kan verwerken. Het teveel wordt opgeslagen in een gashouder. Als deze vol is, wordt het overige verbrand en gaat verloren. Ook bij de navergister hebben we te maken met een verlies, omdat het hier ontstane biogas in de lucht verdwijnt.
 

Beperkte aanpassingen

Het overschot aan biogas kan gemakkelijk via een leiding weggeleid worden. Ook de aanpassing van de navergister is relatief eenvoudig. De navergister wordt afgedekt en het gas weggeleid naar de biogas opwerk-eenheid. Daar wordt het omgezet in aardgas.     
 

Volg ons op

Wij maken ons eigen aardgas