Stormseizoen

In het stormseizoen beïnvloeden de weersomstandigheden het water meer dan anders. Dan is er kans op  veel regen, sneeuw, ijs en storm met als gevolg wateroverlast. Daarnaast zorgt extreem veel regen voor een stijgend waterpeil in de kanalen. Met een speciaal computerprogramma kunnen we de verwachte waterstanden in de kanalen tot vijf dagen vooruit voorspellen. Zo kunnen we tijdig maatregelen treffen om wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen.

Veiligheid

De dijken zijn nu goed op orde en niemand hoeft zich zorgen te maken over een dreigende overstroming. Toch controleert het waterschap voor de zekerheid twee keer per jaar de dijken langs de kanalen die het water naar de zee afvoeren. En alle dijken rondom de waterbergingsgebieden. Zo waarborgt het waterschap de veiligheid van de dijken.

Volg ons op

Stormseizoen