Marijn Kuizinga jeugdbestuurder

In de algemene bestuursvergadering van 19 december maakte ons bestuur kennis met Marijn Kuizenga. Hij is de nieuwe vertegenwoordiger van Hunze en Aa’s in het nationaal jeugdbestuur. De 15-jarige Kuizenga komt uit Eexterveen en zit in 4 VWO van de Winkler Prins in Veendam.

Leerzaam

Marijn is een gedreven jongen die zijn benoeming motiveert met de woorden: “Ik ga graag het gesprek aan met leeftijdsgenoten over waterbeheer”.  Hij is de opvolger van Inge Leugs. Inge vertegenwoordigde Hunze en Aa’s het afgelopen jaar in het nationaal jeugdbestuur. Het was een leerzaam jaar, waarin ze zelfs een ontmoeting had met de voorzitter van de Advies Commissie Water, Prins Willem Alexander. 

Marijn neemt symbolisch de voorzittershamer in ontvangst van dijkgraaf Alfred van Hall

Debatteren

En dus nu een nieuw gezicht. Marijn is eerst aangesteld voor een jaar. Hij zal 4 tot 5 landelijke bijeenkomsten bijwonen en educatieve activiteiten van Hunze en Aa’s begeleiden. Het begint meteen goed voor Marijn, want in februari leert het jeugdbestuur debatteren.

Jeugdwaterschap

Het nationale jeugdwaterschap is een groep jongeren tussen de 14 en 18 jaar die de verschillende waterschappen vertegenwoordigt. Het jeugdwaterschap wil ervoor zorgen dat jongeren meer betrokken zijn bij waterbeheer in eigen land.

Volg ons op

Marijn Kuizinga jeugdbestuurder