Nieuwe game op droppiewater.nl

20 maart 2020

Op Droppiewater.nl is onlangs een nieuwe educatieve game verschenen, het Waterland-Klimaatspel. De game is gericht op de kinderen van groep 7 en 8 van het basisonderwijs.

Waterland-Klimaatspel
Droppie Water woont in Waterland, een land dat veel lijkt op Nederland, met zijn kuststrook, rivieren, polders en stuwwallen. De mini-games die online staan, gaan over een klimaatprobleem dat met water te maken heeft. Ze zijn verschillend in moeilijkheidsgraad en tijdsduur.
Door met beelden en vereenvoudigingen te werken, zijn de relatief moeilijke thema’s toch makkelijk en snel te spelen. Bovendien zit er altijd een educatieve component in. Alle spellen eindigen met drie vragen, die de opgedane kennis van de kinderen test. Door nieuwe mini-games in het landschap op te nemen of meerdere levels aan te brengen, blijft het voor de kinderen interessant en leren ze steeds meer.

Vier mini-games
De vier mini-games die nu in het Klimaatspel staan, gaan over een klimaatvriendelijke tuin, paalrot, dijkoplossingen en de ‘verdringingsreeks’. Dat laatste spel gaat over de (water)keuzes die gemaakt moeten worden in tijden van droogte.

Droppie Water is een stripfiguur, getekend door Robert van der Kroft, bestemd voor promotiedoeleinden van de Nederlandse waterschappen.